Градоначалникот на општина Валандово, Перо Костадинов, и претседателот на Советот Владимир Марков, одржаа работен состанок со Амбасадорката на Швајцарија Н.Е. Сибил Зутер Техада и претставници на УНДП.

На работниот состанок се разговараше за компаративните предности на општина Валандово, предизвиците и проблемите на граѓаните, отвореноста и поврзаноста со останатите, како и за општинскиот развој и реализацијата на проекти од различен вид, во изминатиов период.

Швајцарската агенција за развој и соработка, ја финансираше имплементацијата на проектот "Зајакнување на општинските Совети" и подпроектот "ИКТ лабораторија со соодветна хардверска и софтверска опрема и училишен медиум" во општина Валандово, кои беа реализирани според правилата на УНДП.

Со реализацијата на овој проект значајно се допринесе во подобрувањето на квалитетот на образовниот процес во училиштата и се овозможи поголема институционална транспарентност во општината, како демократски стандард кон кој се тежнее постојано и во кој се вложува непрестано, како примарен интерес на заедницата.

Швајцарската амбасадорка, Н.Е. Сибил Зутер Техада, заедно со градоначалникот на општина Валандово, Перо Костадинов и претседателот на Совет, Владимир Марков го посети СОУ "Гоце Делчев" Валандово, кое е едно од трите училишта во кои претходниот период беше инсталирана нова компјутерска опрема со која целосно се опремија нови училници по информатичка технологија

Опремувањето на новите училници е проект за чија реализација се одлучи на граѓански форуми организирани во општина Валандово. Со гласање на форумите, учесниците, го избраа проектот "ИКТ лабораторија со соодветна хардверска и софтверска опрема и училишен медиум" да се имплементира во општината, а истиот ги опфаќаше трите општински училишта.

За реализација на овој проект, беше предвиден фонд од 50.000 швајцарски франци, обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка, а имплементирани од УНДП.

News_Image_0

12.04.2021

Работна посета на пратеничката Драгица Ѓавочанова на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_1

12.04.2021

Повик за поднесување на понуди за набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_2

09.04.2021

Потпишан договорот за набавка на нова механизација за потребите на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_3

08.04.2021

Во тек се градежни активности во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_4

08.04.2021

Започна постапката за изградба на нови улици во Брајковци

Прочитај повеќе>
News_Image_5

05.04.2021

Продолжува изградбата на нова инфраструктура во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_6

01.04.2021

Акивности за заштита на археолошката и културолошката вредност и посебност на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_7

01.04.2021

Преглед на капитални зафати во ООУ „Јосип Броз Тито“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_8

01.04.2021

Започнува изградбата на новата детска градинка во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_9

26.03.2021

Во тек се градежни активности на улицата „Моша Пијаде“, која води до центарот на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_10

25.03.2021

Започнаа градежните активности за изградба на улици во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_11

25.03.2021

Во наредниот период следува замена на старите со нови детски играчки во паркот „Пеонија“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_12

24.03.2021

Повик од министерството за транспорт и врски за одржување на јавна расправа/видео консултација за документот План за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) за изградба на улици во Јосифово и Балинци

Прочитај повеќе>
News_Image_13

22.03.2021

Денес во 15 часот ќе се одржи 45 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_14

19.03.2021

Остварен работен состанок помеѓу Општина Валандово, УНДП, Центар за вработување - Валандово и тимот за проектот Општинско-корисна работа

Прочитај повеќе>
News_Image_15

18.03.2021

Продолжува инфестирањето во современа инфраструктура и изградба на улици во Чалакли

Прочитај повеќе>
News_Image_16

18.03.2021

СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово со предлог план за две нови струки од следната учебна година

Прочитај повеќе>
News_Image_17

18.03.2021

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски во работна посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_18

03.03.2021

Државниот завод за статистика објавува дополнителен Конкурс за попишувачи за реонот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_19

26.02.2021

Во тек се активности од практичната настава во СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_20

24.02.2021

Министерката за труд и социјална политика во работна посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_21

24.02.2021

Државниот завод за статистика објавува јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори за територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_22

23.02.2021

Работна посета на Директорот на Управата за развој и унапредување на образованието на заедниците во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_23

19.02.2021

Во Богданци се одржа работна средба на тема „Унапредување на средното стручно образование“

Прочитај повеќе>
News_Image_24

19.02.2021

ОО Црвен крст Струмица објавува Конкурс за бесплатна обука за негуватели за помош на стари лица и лица со попреченост

Прочитај повеќе>
News_Image_25

19.02.2021

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објави Kонкурс за ангажирање на еден проектен координатор

Прочитај повеќе>
News_Image_26

19.02.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 44 (четириесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_27

16.02.2021

Директорот на Агенцијата за енергетика, Дарио Николовски, во работна посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_28

15.02.2021

Акција за чистење на снегот од старна на службите

Прочитај повеќе>
News_Image_29

12.02.2021

Градоначалникот во посета на СОУ „Гоце Делчев“ каде се одвиваат низа активности

Прочитај повеќе>
News_Image_30

10.02.2021

Одржан работен состанок со ОО Црвен крст Валандово и ОО Црвен крст Струмица

Прочитај повеќе>
News_Image_31

09.02.2021

Општина Валандово објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник во администрацијата на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_32

03.02.2021

Извршени и планирани реконструкции на училишен објект во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_33

02.02.2021

Во тек се градежни активности и нова инфраструктура во населено место Чалакли

Прочитај повеќе>
News_Image_34

26.01.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 43 (четириесет и третата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_35

22.01.2021

Продолжуваат градежните активности во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_36

21.01.2021

Потпишан договор за реализација на Проектот за модернизација и енергетска ефикасност на јавното осветлување во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_37

18.01.2021

Известување за организирање на јавна презентација за реализирање на проектот "Набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги во општина Валандово"

Прочитај повеќе>
News_Image_38

13.01.2021

Обезбедени средства за изградба на канализација во населено место Раброво

Прочитај повеќе>
News_Image_39

12.01.2021

Започнува организирано собирање на отпад во населените места Башибос и Кочули

Прочитај повеќе>
News_Image_40

12.01.2021

Мобилен тим за помош и поддршка на стари лица опслужува граѓани во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_41

12.01.2021

Работна посета на министерот за транспорт и врски

Прочитај повеќе>
News_Image_42

30.11.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 41 (четириесет и првата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_43

11.11.2020

Повик до граѓаните на општина Валандово за учество во креирање на Буџетот за 2021 година

Прочитај повеќе>
News_Image_44

04.11.2020

Програма за одбележување на Денот на општината "6 Ноември"

Прочитај повеќе>
News_Image_45

30.10.2020

Се одржа дигитален настан помеѓу младите од Инфо центарот "Спојувалка" во Валандово и Амбасадорката на САД

Прочитај повеќе>
News_Image_46

30.10.2020

Во тек се градежни активности за реконструкција на дел од улицата "Моша Пијаде" во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_47

30.10.2020

Започнаа градежните активности за реконструкција на четири улици во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_48

27.10.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 40 (четириесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_49

21.10.2020

Повик до здруженија на граѓани и невладини организации од Општина Валандово за доставување на програми на активности за 2021 година

Прочитај повеќе>
News_Image_50

16.10.2020

Објава за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_51

08.10.2020

Поради зголемениот број на заразени пациенти од Covid-19 повторно заседаваше Општинскиот Кризен Штаб на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_52

30.09.2020

Општина Валандово распишува КОНКУРС за доделување на наградата "6-ти Ноември" и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_53

29.09.2020

Објава за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_54

28.09.2020

Во Валандово за прв пат одржан настанот „Напред розово“

Прочитај повеќе>
News_Image_55

28.09.2020

Закажано четвртото прскање против возрасни комарци по земјен пат во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_56

25.09.2020

Одржана презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за проектот за нов експресен пат Струмица - Валандово - спој со А1

Прочитај повеќе>
News_Image_57

25.09.2020

Одржана вонредна седница на Општинскиот кризен штаб поради влошената епидемиолошка слика во општината

Прочитај повеќе>
News_Image_58

24.09.2020

Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ објавува Објава во дневен весник на Барање за издавање на дозвола за користење на подземна вода

Прочитај повеќе>
News_Image_59

21.09.2020

Повик за јавна консултација на Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за проект за инфраструктура за “Изградба на експресен пат Струмица – Валандово – спој со А1”

Прочитај повеќе>
News_Image_60

18.09.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 39 (триесет и деветта) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_61

18.09.2020

Повик од Електрани на Северна Македонија (ЕСМ) за поднесување на јавна поплака

Прочитај повеќе>
News_Image_62

03.09.2020

Јапонската амбасадорка во посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_63

24.08.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 38 (триесет и осмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_64

20.08.2020

Општина Валандово објавува ЈАВЕН ПОВИК до евидентираните невработени лица за учество во Програмата Општинско - корисна работа

Прочитај повеќе>
News_Image_65

14.08.2020

Трето прскање против возрасни комарци по земјен пат на територијата на Југоисточниот плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_66

12.08.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 37 (триесет и седмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_67

20.07.2020

Второ прскање против возрасни комарци по земјан пат на територијата на Југоисточен плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_68

22.06.2020

Закажано е првото прскање против возрасни комарци на територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_69

19.06.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 36 (триесет и шестата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_70

29.05.2020

Мила Царовска во увид на инвестициските активности во трафостаницата во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_71

26.05.2020

Одбележан патрониот празник на ООУ Јосип Броз - Тито

Прочитај повеќе>
News_Image_72

21.05.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 35 (триесет и петтата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_73

29.04.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 34 (триесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_74

08.04.2020

ПРИЈАВА за online работа и достава на продукти од маркети, аптеки, достава на храна од ресторани и такси превоз на територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_75

07.04.2020

Известување за ново работно време на Општинската администрација во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_76

01.04.2020

Соопштение: Одложен е Фолк Фест Валандово 2020 година

Прочитај повеќе>
News_Image_77

24.03.2020

Мерки и препораки за заштита и превенција од коронавирус COVID-19

Прочитај повеќе>
News_Image_78

16.03.2020

Општина Валандово формираше мобилен тим за помош поради новонастанатата ситуација со COVID-19 (коронавирус)

Прочитај повеќе>
News_Image_79

11.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 33 (триесет и третата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_80

11.03.2020

Во тек е реконструкција на тротоарите на Булевар Првомајска

Прочитај повеќе>
News_Image_81

02.03.2020

Увид во градежните работи на проектите "Валандовска патека од природа до култура" и "Евалуација на мерки за енергетска ефикасност"

Прочитај повеќе>
News_Image_82

02.03.2020

Министерот за локална самоуправа во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_83

02.03.2020

Потпишан Меморандум за разбирање во процесот на имплементација на „Проектот за поврзување на локални патишта"

Прочитај повеќе>
News_Image_84

25.02.2020

Амбасадорката на Швајцарија во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_85

21.02.2020

Нови урбани простори во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_86

12.02.2020

Градежни активности околу зградата кај бензинската пумпа во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_87

11.02.2020

Тампонирање на пат до Кочулски Водопади

Прочитај повеќе>
News_Image_88

11.02.2020

Санација на кровната конструкција на културниот дом во Собри

Прочитај повеќе>
News_Image_89

11.02.2020

Градежни активности во тек Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_90

07.02.2020

Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News_Image_91

05.02.2020

31-ва редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_92

15.01.2020

Информативен ден за користење на нови методи во земјоделието

Прочитај повеќе>
News_Image_93

13.01.2020

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020 за вработување на неопределено работно време во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_94

10.01.2020

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_95

12.12.2019

29-та редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_96

04.11.2019

27 седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_97

29.10.2019

Стратегиска оценка на влијанието врз животната средина ГУП-Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_98

29.10.2019

ПОВИК

Прочитај повеќе>
News_Image_99

07.10.2019

Конкурс за доделување на наградата “6-ти Ноември“ и годишни признанија на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_100

15.08.2019

Вонредна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_101

12.08.2019

Информација за одржување на јавна расправа

Прочитај повеќе>
News_Image_102

30.07.2019

Започнаа градежните работи на детската градинка "Калинка" - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_103

16.07.2019

Ќе се спроведе второто авио-третирање против комарци во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_104

12.07.2019

Се подобрува вертикалната сообраќајна сигнализација во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_105

12.07.2019

Општина Валандово потпиша меморандум за соработка со Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи

Прочитај повеќе>
News_Image_106

12.07.2019

Започнува имплементацијата на проектот "Свеста за своето Валандово"

Прочитај повеќе>
News_Image_107

03.07.2019

23-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_108

02.07.2019

Започнува реконструкцијата на детската градинка “Калинка“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_109

02.07.2019

Проектот "Јужновардарска долина"

Прочитај повеќе>
News_Image_110

02.07.2019

Заврши првата фаза од уредувањето на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_111

02.07.2019

Валандовска патека од природа до култура

Прочитај повеќе>
News_Image_112

02.07.2019

Асфалтирање на улица во населено место Марвинци

Прочитај повеќе>
News_Image_113

02.07.2019

Ќе се гради пат и мост за поврзување на населено место Горно Маало, Јосифово со регионален пат Р-1105

Прочитај повеќе>
News_Image_114

12.06.2019

Проект “Свеста за своето Валандово“

Прочитај повеќе>
News_Image_115

23.05.2019

Прес конференција за “Фолк-Фест“ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_116

17.05.2019

Пуштени се во продажба картите за овогодинешниот Фолк-Фест Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_117

17.05.2019

Матурска парада во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_118

16.05.2019

17-ти Регионални средби на музика и песни

Прочитај повеќе>
News_Image_119

16.05.2019

Општина Валандово ќе обезбеди енергетско ефикасно улично осветлување

Прочитај повеќе>
News_Image_120

16.05.2019

Објавен е тендерот за субвенционирана Зелена Нафта за земјоделците

Прочитај повеќе>
News_Image_121

16.05.2019

Прес конференција за ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_122

13.05.2019

Изработка на проект за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

Прочитај повеќе>
News_Image_123

10.05.2019

Одбележан 9-ти Мај – Денот на победата над фашизмот

Прочитај повеќе>
News_Image_124

03.05.2019

Општински атлетски крос 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_125

03.05.2019

Во тек е уредување на дел од централното градско подрачје на градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_126

03.05.2019

22-ра седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_127

11.04.2019

Градоначалникот на Општина Валандово, Перо Костадинов одржа работен состанок со .....

Прочитај повеќе>
News_Image_128

11.04.2019

Јавна презентација на Предлог урбанистичкиот план за градот Валандово.

Прочитај повеќе>
News_Image_129

29.03.2019

Променето е постоечкото застарено неонско осветлување во градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_130

29.03.2019

Привршуваат градежните активности на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_131

26.03.2019

Јавна презентација и јавна анкета по предлог урбанистички планови за населените места Балинци и Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_132

19.03.2019

21-ва седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_133

13.03.2019

ПРИМЕНИ КОМПОЗИЦИИ ОД СТРАНА НА СЕЛЕКЦИОНАТА КОМИСИЈА “ФОЛК ФЕСТ ВАЛАНДОВО 2019“

Прочитај повеќе>
News_Image_134

12.03.2019

Потпишан е договорот за изведувач за Програмата за......

Прочитај повеќе>
News_Image_135

06.03.2019

Во тек е поставување на нов систем за осветлување на градскиот булевар "Првомајска".

Прочитај повеќе>
News_Image_136

12.02.2019

19-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_137

22.01.2019

Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој - ИПАРД 2014 - 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_138

21.01.2019

Забрзано се работи на изградбата на новото училиште во село Казандол

Прочитај повеќе>
News_Image_139

15.01.2019

Потпишан меморандум за соработка помеѓу ЈОУДГ „Калинка“ и ...

Прочитај повеќе>
News_Image_140

23.05.2018

Започнато е одбележување и фарбање на хоризонталната...

Прочитај повеќе>
News_Image_141

22.05.2018

Годишната програма за изградба и реконструкција на локални патишта...

Прочитај повеќе>

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР