Општина Валандово се наоѓа во југоисточниот дел на Р. Северна Македонија. Се наоѓа на југ од Демиркаписката клисура, источно од реката Вардар и на запад и север од планиските ограноци на Плавуш и Беласица.

Територијално на север се граничи со општина Конче, на исток со општина Струмица, на југоисток со општините Дојран и Богданци а од запад со Гевгелија. На исток граничи и со Р. Грција.

Валандово е раскрсница на многу значајни патишта кои водат кон Скопје, Гевгелија, Дојран и Струмица. Низ Валандовската општина минува и автопатот Гевгелија – Скопје.

Во Близина на општина Валандово има три гранични премини. Граничниот премин кон Р. Грција, Дојран е оддалечен 26 км, Богородица 30 км, а граничниот премин Ново село кон Р. Бугарија е оддалечен 48 километри.

Општина Валандово е релативно голема општина со 331 км². Според стапката на надморска висина со просечни 226 метри спаѓа во најниските општини во Р. Северна Македонија. Просечната стапката на височина на Валандовското поле е 82 метри.

Според конфигурацијата на теренот, подрачјето на Општината може да се подели на два дела: ридско-планински и равничарски.

Ридско-планинскиот дел зафаќа околу 20,8 км² или 63% од целокупната површина на Општината и тоа: целата северна страна на градот оградена со планината Плавуш, од исток со Беласица и од југ со Погана.

 

Равничарскиот дел зафаќа површина од 12,3 км² или 37% од површината на Општината и се протега од подножјето на Беласица т.е од изворот на Анска Река, по целото нејзино течение, па се до влевањето во реката Вардар.

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com