ОБРАСЦИ

Листа на обрасци во ЕЛС Валандово (Преземи XLSX) (Преземи CSV)


НазивТип
Пример уплатници (обрасци ПП50) ЛИНК
Одлука за одобрување на еднократна парична помош на лицата со попреченост на подрачјето на општина Валандово Преземи PDF
Правилник за начинот на остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош и потребна документација за остварување на ова право Преземи PDF
Одлука за доделување на еднократен паричен надоместок за новородено дете Преземи PDF
Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта Преземи PDF
Барање за доделување на средства во вид на еднократна парична помош на лица со попреченост

Преземи WORD

Преземи PDF

Барање за доделување на средства во вид на еднократна парична помош

Преземи WORD

Преземи PDF

Барање за доделување еднократен паричен надоместок за новородено дете

Преземи WORD

Преземи PDF

Барање за доделување еднократна парична помош за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта

Преземи WORD

Преземи PDF

Обрасци за пристап до информации од јавен карактер ЛИНК
Барање за online работа и достава на продукти од маркети на територијата на општина Валандово Преземи PDF
Барање за издавање извод од урбанистички план Преземи PDF
Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти Преземи PDF
Барање за легализација на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште Преземи PDF

Барање за одобрение за градба

Преземи PDF
Барање за издавање на одобрение за пренамена од станбен во деловен простор Преземи PDF
Барање за одобрение за отстранување на објект Преземи PDF
Барање за потврда за парцела Преземи PDF
Барање за потврда за правен статус на парцела Преземи PDF
Барање за пријавување на имот Преземи PDF
Барател за промена на барател за легализација Преземи PDF
Барање за издавање на решение за промена на инвеститор Преземи PDF
Барање за поставување на урбана опрема Преземи PDF
Барање за издавање уверение за точна адреса Преземи PDF
Барање за користење на простор за рекламни паноа Преземи PDF
Барање за издавање на решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина Преземи PDF
Барање за потврда за ИПАРД Преземи PDF
Барање за ослободување од комунална такса за јавно осветлување

Преземи PDF

Образец за барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола PDF Word

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com