ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на триесет и втората редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам триесет и втората редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 5 ти април 2024 година  (петок) во 11:00 часот во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на триесет и втората редовна седница го предлагам следниот:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог - Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2024 година;
  2. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2024 година;
  3. Предлог – Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Валандово во 2024 година.

 

 

 

 

Претседател

на Совет на Општина Валандово

Владимир Марков


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com