ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на дваесет и петата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам дваесет и петтата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден  30 ти август 2023 година (среда) во ­­­15:00  часот во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на дваесет и петтата редовна седница го предлагам следниот:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Валандово за 2023 година;
  2. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба “Странец” во град Валандово помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32;
  3. Квартален финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис” Валандово за период од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година;
  4. Годишен план за вработување на ЈП „Комунален сервис” Валандово за 2024 година;
  5. Давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2023 и 2024  година;
  6. Давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2023 и 2024 година;
  7. Предлог – Одлука за одобрување на финансиска помош на Луна Поп Костова од Гевгелија за покривање на трошоци за лекување во странство;
  8. Предлог – Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето” 2023 година;
  9. Предлог-Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортска манифестација турнир во баскет 3х3 во Валандово;

 

 

 

                                                                                                                     Претседател

                                                                                                на Совет на Општина Валандово

                                                                                                                Владимир Марков

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com