ГРАДИМЕ НОВИ ПРИЈАТЕЛСТВА И СЕ ПОВРЗУВАМЕ


Денес, градоначалникот Перо Костадинов ги прими и разговараше со учениците и наставниците од Романија и Турција, кои заедно со училишта од Италија, Полска и нашето ООУ „Јосип Броз Тито“ - Валандово, партнерски го реализираат проектот за мобилност ECHO - Earth Climate Heritage Obtaining.

Проектот се реализира преку Erasmus+ програмата, во него се вклучени 35 ученици и 15 наставници од различни училишта и истиот предвидува заеднички активности во периодот од 31. 01. до 04. 02. 2022 година.

♻️ Целта на овој проект е преку размена на искуства и знаења да се алармира на ефектите од глобалното затоплување, да се подигне свесноста за животната средина, како и преку вмреженост на младите во светот се изнајдат решенија и испорачат соодветни резултати.

👏 На наставниците и учениците од нашето училиште вклучени во проектот, градоначалникот им честиташе за ентузијазмот и ги охрабри да продолжат со оваа пракса. Отварајки се кон останатите, го потврдуваме сопствениот квалитет, учиме нови знаења и градиме пријателства кои траат.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР