🩸 ЧЕСТИТ ДЕН НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО


Големината на еден човек е во хуманоста, која ја докажува низ сопствениот живот. Наши примери за хуманост и солидарност се:

🥇 Панде Танчев;
🥇 Коце Прнарков;
🥇 Петар Вангелов;

💉 Со достигнувањето од 100 дарувања на крв, докажуваат дека се големи луѓе со широки срца. Помагаат на останатите, поттикнуваат на позитивни вредности во заедницата и се примерот кој треба да се следи од останатите.

👏 Градоначалникот на општина Валандово, Перо Костадинов, им се заблагодари за улогата која несебично ја вршат, им честиташе за човечноста која ја носат и им посакува добро здравје и уште долги години дарувања.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР