ОПШТИНА ВАЛАНДОВО ПРВА ПО АКТИВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ МЕЃУ ОПШТИНИТЕ


Според истражувањето за активна транспарентност на веб страните, извршено од Центар за граѓански комуникации, Општина Валандово се наоѓа на првото место меѓу општините и во првите три меѓу сите институции во државата.

Истражувањето ги опфаќа сите локални самоуправи, Владата, министерствата и останатите државни институции. Земени се во предвид 4 категории на информации кои наведените институции се обврзани да ги објават на своите веб страници како и степенот на нивно ажурирање.

Изминативе четири години Општина Валандово постојано напредува на скалата за транспарентност. Од 83 место во 2018 година, до највисока транспарентност годинава.

Заедно создаваме отчетна заедница, поттикнуваме на одговорност при вршењето на јавните функции и креираме нова култура на владеење.

Транспарентноста на институциите е темелот на општество на партнерства и меѓусебна доверба.

Кликнете на овој ЛИНК за повеќе информации.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР