Соопштение за ставање на јавен увид на јавноста на Урбанистички проект со намена Е 1.13 - Фотоволтаични електрани, Г.П. 1.1 на К.П. бр.2027/5, 2027/6 и 2027/7, К.О. Градец, в.г., Општина Валандово.


- Соопштение (pdf)

- Урбанистички проект (pdf)

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР