Соопштение за ставање на јавен увид на јавноста на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Урбанистички проект со намена Е 1.13 - Фотоволтаични електрани, Г.П. 1.2 на К.П. бр.2027/2, 2027/3 и 2027/4, К.О. Градец, в.г.р. Општина Валандово.


Соопштение (pdf)

- Урбанистички проект (pdf)

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР