ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ 


Општина Валандово ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на: Контејнери, канти и корпи за собирање на отпад.

За подетални информации пристапете на веб страната на Бирото за јавни набавки на овој ЛИНК, или превземете го јавниот повик подолу во оваа објава во делот за документи.


ДОКУМЕНТИ:

- Јавен повик (.pdf)


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР