НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО ВАЛАНДОВО


Со Одлуки на Владата за одобрување на средства од Резервите на Буџетот, одобрени се средства за надомест на проценети штети од:
🔸 град - јуни 2020 година
🔹 слана - април 2021 година

🟢 Одобрени се вкупно 36.786.000 денари на 469 граѓани од општина #Валандово, кои претрпеле штета од невремето во наведените два наврати.

Штетите се нанесени на земјоделски култури и на градежни објекти. Поконкретно, нанесени се штети на:
🔹 лозови насади
🔸 овошни насади
🔹 градинарски култури
🔸 пластеници
🔹 стамбени единици

📑 Општина Валандово ќе ги исплати одобрените средства за надомест на штета, на граѓаните.

Создаваме систем кој поддржува и заштитува. Заеднички се справуваме со предизвиците и продолжуваме кон нови цели.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР