НОВ ВОДОВОД ВО КАЛКОВО


Започнува реализацијата на еден од најзначајните проекти за Калково, кој опфаќа изградба на комплетно нов систем за водоснабдување на населеното место.

Се работи за суштински проект од капитален карактер за заедницата и обезбедување на здрава и редовна вода за пиење за граѓаните таму.

Инвестицијата во проекти од ваков тип, значајно ги подобруваат условите за живот и овозможуваат иднина овде.

Секој еден е важен.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР