НОВА УЛИЦА ВО ЈОСИФОВО


Наредните денови започнува изградбата на улица „Моша Пијаде“ и инфраструктурно поврзување со регионалниот пат.

Улицата е со должина од 400 метри, ширина од 5.5 метри, со предвидени тротоарски површини и канализирање на атмосферските води

Се работи за капитален проект кој овозможува нов влез во населеното место, решавање на приоритетен проблем и значајно подобрување на условите за живот, на голем број граѓани.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР