Соопштение за ставање на јавен увид на јавноста на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП 543/2 Ко Раброво, општина Валандово


ДОКУМЕНТИ:

- Соопштение (pdf)

УП вон опфат на урбанистички план1 за  објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП 5432 Ко Раброво, општина Валандово (pdf)


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР