🔅 ОДБЕЛЕЖУВАМЕ 50 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ НА ЗЕЛС


📋 Вчера 26.04.2022 година, градоначалникот на општина Валандово, Перо Костадинов, во својство на потпретседател на ЗЕЛС заедно со останатите градоначалници-членови ја одржаа втората седница на Генералното собрание и свечената конференција по повод 50 - годишниот јубилеј од постоењето на ЗЕЛС. На конференцијата како почесни гости присуствуваа претставници од Владата, предводени од Претседателот, Димитар Ковачевски, претставници на дипломатскиот кор и останати гости, кои со своите заложби придонеле во досегашниот развој на ЗЕЛС и процесот на децентрализација во општеството.

🔖 ЗЕЛС е формирана на 26 април 1972 година, по иницијатива на претседателите на собранијата на општините Куманово Кочани, Охрид, Скопје и Тетово и поддршка со пристапување кон истата од претставници од 34 останати македонски општини. Заедницата, сите години наназад стреми кон намалување на диспаритетот во развојот меѓу општините, меѓусебно поврзување, финансиска независност и квалитетни услуги за граѓаните.

🤝 Преку партнерски пристап и дијалог, стремиме кон поголема самостојност на локалните самоуправи и суштинско децентрализирање на државата. Сакаме европски вредности дома, иницираме дисперзија на општествената моќ и втемелуваме принципи кои поттикнуваат на одговорност во општеството.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР