🚮 ЗАЕДНО ДО ПОЧИСТА ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА


🗑 ЈП „Комунален сервис“ Валандово, започна со поставување на корпи за џебен отпад на неколку локации и пешачки зони во општината, a за наредните денови планирано е поставање на садови во населените места кои досега не беа дел од организираниот систем на претпријатието.

♻️ Целта на активноста, е да изградиме ефикасен систем на територијата на цела општина и организирано да го собираме отпадот од секое населено место. Преку заедничка одговорност да направиме уште еден чекор кон поздрава животна средина и оставиме позитивен пример за наредните генерации.
Валандово 🌱КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР