ОДРЖАНА 47 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО


Вчера, Советот на општина Валандово донесе Одлуки кои го поттикнуваат граѓанското организирање, кои ги поддржуваат спортските клубови и настаните од областа на културата, како и одлуки од областа на социјалната заштита.

Исто така, донесена е и Одлука за Урбанистичка ревизија за општина Валандово, кој претставува документ за евидентирање, предлагање и утврдување на приоритети во општината, како основа на општинскиот развој.

Преку конкретни чекори, продолжуваме да градиме општина која ги поддржува повеќето сфери од општественото живеење, ги поттикнува граѓаните на организирање и поставува приоритети во заедницата на долг рок.

Повеќе информации на следниов ЛИНК.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР