📈 ОПШТИНА ВАЛАНДОВО НА ВРВОТ ПО ВЕБ ТРАНСПАРЕНТНОСТ


📥 Според индексот за веб транспарентност од страна на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, Општина Валандово се наоѓа на првото место во државата меѓу локалниге самоуправи.

Од 83 место во 2018 година, годиниве постојано прогресираме и сме на самиот врв во државата.

За наредниот период, планирани се нови дополнителни алатки за комуникација и консултација со граѓаните и дополнително зајакнување на степенот на отчетност на општината.

🗂 Транспарентната општина и чесното располагање со јавните пари е наша цел. Негуваме максимална отчетност, поттикнуваме на доверба во институциите и не отстапуваме од овој стремеж.

Институците се граѓански, ги отвараме максимално и демонстрираме темелни вредности за заедницата.

Продолжуваме 🤝КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР