ОДРЖАНА 49 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО


Денес беше одржана 49 (четириесет и деветтата) редовна седница на Советот на општина Валандово. На истата беа донесени одлуки, по следниов дневен ред:

🔹️ Предлог – Одлука за одобрување средства за доделување на парична награда на учесниците во справување со пожарите кои зафатија дел од подрачјето на општина Валандово на почетокот на месец август 2021 година;
🔸️ Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 до 30.06.2021 година;
🔹️ Предлог - Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Југоисточниот плански регион број 07-56/7 од 25.07.2008 година;.
🔸️ Предлог - Одлука за основање на Центар за развој на Југоисточниот плански регион (Пречистен текст);
🔹️ Предлог – Одлука за определување на широчината на крајбрежен појас на водотекот „К1“ и „К2“ во опфатот на село Раброво;
🔸️ Предлог - Програма за дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2021 година;
🔹️ Предлог – Измена на Годишниот план за вработување на Општина Валандово за 2021 година;
🔸️ Предлог - Годишен план за вработување на Општина Валандово за 2022 година;
🔹️ Предлог Одлука за одобрување на средства како финансиска поддршка на Општина Валандово во изградбата на црквата „Рождество на Пресвета Богородица“ во Валандово;
🔸️ Предлог – Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето“ 2021 година;
🔹️ Предлог – Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Спортски фудбалски клуб „ПРОКТ-ЈОСИФОВО“ – с.Јосифово, Валандово;
🔸️ Предлог – Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалски клуб „Младост“ Удово;
🔹️ Предлог – Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалски клуб „Победа“ Валандово;
Предлог – Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортска манифестација турнир во баскет 3 х 3 во Валандово;
🔸️ Предлог – Одлука за финансиска поддршка за реализација на традиционална манифестација „Ромска вечер“ 2021 година;
🔹️ Предлог – Одлука зa одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2021“ во с. Јосифово.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР