ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП)


Општина Валандово ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на:

- Механизација за подобрување на комуналните услуги во Општина Валандово

ПОВИК (pdf)

ЛИНК до електронски систем за јавни набавки

Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од: Глигорије Џилвиџиев и да извршат увид во тендерската документација на наведената адреса: ул. Иво Лола Рибар бр.3, Валандово во општинската зграда од 08:00 до 16:00 часот не подоцна од 27.04.2021.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР