ОБЕЗБЕДЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО РАБРОВО


Општина Валандово од страна на Владата, доби 33 906 228 денари, за реализација на капитален проект за изградба на фекална канализација и колектор за населено место Раброво, обезбедени со пренамената на финансиски средства од ТАВ.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР