ЗАЕДНО КРЕИРАМЕ БУЏЕТ


📑 Општина Валандово го изработува Буџетот за 2022 година. Со цел поголема вклученост на граѓаните воведуваме две електронски алатки за комуникација.

Секој граѓанин, сопствените предлози и идеи може да ги достави преку следниве линкови:

💻 анкетен прашалник - ЛИНК

📱 мЗаедница - ЛИНК

Создаваме граѓански Буџет и го вклучуваме секој еден човек од заедницата. Сите доставени предлози ќе бидат разгледани при изработката на Буџетот за 2022 година.

🙌 Заедницата која е отворена и активно комуницира, се движи напред. Одредуваме граѓански приоритети, вклучуваме и не отфрламе никого.

За Валандово 🤝КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР