ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ФОРМИРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА КОНСТИТУИРАЊЕ НА
ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Со овој Јавен повик, СЕ ПОВИКУВААТ сите младински организации, политички подмладоци, ученичките и студентските организации и другите облици на младинско здружување кои реализират активности на подрачјето на Општина Валандово, да номинират свој претставник во Иницијативниот одбор за конституирање на Локално собрание на млади на Општина Валандово.

За повеќе информации погледнете го ПДФ документот подолу.


ДОКУМЕНТИ:

1. Јавен повик (pdf)


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР