ПРИВРШУВААТ ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ НА НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ЈОСИФОВО


👨‍👩‍👧‍👧 Во завршна фаза е изградбата на детската градинка во Јосифово, како капитален проект кој суштински го менува квалитетот на живот во населеното место.

Досега, целосно се реализирани следниве работи:

🔹 кровна конструкција;
🔸 фасада на објектот;
🔹 столаријата;
🔸 молеро фарбарските работи;
🔹 керамичарските работи;
🔸 системот за затоплување;
🔹 електричната инсталација;
🔸 водоводната инсталација;
🔹 канализационата имсталација;
🔸 повеќенаменскиот простор од објектот;
🔹 противпожарните врати;

Во моментов се работи на:

▪️ партерното уредување на надворешниот дел со пристапни патеки и паркиралиште;
▪️ санитарни елементи во тоалетите;
▪️ поставување на сливници за одводнување на атмосферските води;
▪️ пристапна патека од занималните до парковската површина;
▪️ осветлување на дворната површина;

За наредниот период, преостанува да се:

🔸 постават изведбено конструктивни подови во занималните;
🔹 монтира кујнска и трпезариска опрема;
🔸 конструира внатрешна столарија во занималните и останатите простории од објектот;
🔹 наместат креветчиња за спиење на децата;

Се внимава на сите детали пропишани во проектната документација и се гради по највисоки европски стандарди.

Го решаваме најголемиот проблем во Јосифово и сите заедно се движиме напред.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР