АКТИВНО СЕ РАБОТИ НА ЛОКАЛИЗИРАЊЕ, ОГРАДУВАЊЕ И ВОВЕДУВАЊЕ НА ЧУВАРСКА СЛУЖБА НА ГРАДСКАТА ДЕПОНИЈА ВО ВАЛАНДОВО


Општина Валандово и ЈП "Комунален сервис" - Валандово продолжуваат со активностите за:

🟩 локализирање;
🟩 оградување и
🟩 воспоставување на чуварска служба на општинската депонија во Валандово.

Преку оваа активност, со воспоставувањето на чуварска служба, константното регулирање на процесот на депонирање на отпад и навременото затварање на комуналниот отпад со земја, ќе се реши проблемот со постојаното палење на отпадот и негативната рефлексија на депонијата кон животната средина.

🍃 Апелираме на партнерски однос и ангажман од сите наши граѓани. Заедно да создаваме чиста и здрава животна средина. Одговорноста е заедничка. Целта е иста.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР