НОВИ ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ВО ЈОСИФОВО


Започна изградбата и асфалтирањето на улиците:

🟢 "Јане Сандански" со должина од 700 метри и ширина од 5.8 метри;
🟢 "6-ти Ноември" со должина од 156 метри и ширина од 4.5 метри;
🟢 Дел од улицата "Маршал Тито" во должина од 85 метри и ширина од 6.25 метри.

Со изградбата на овие улици значајно се подобруваат условите за живот на над 50 семејства од Јосифово и се овозможуваат сите потребни предуслови за урбанистичко проширување на населеното место со нови 32 парцели за домување.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР