ДОЛГОРОЧНО СЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМОТ СО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА БРАЈКОВЦИ


🏗 Започнати се активности за трајно решавање на постоечкиот проблем со водоснабдување преку изградба на нова бушотина за Брајковци.

🚰 Преку изградбата на новиот артерски бунар, предвидено е да се обезбедат поголеми и сигурни количества на вода за пиење во текот на целата година и целосно решавање на овој проблем, на долг рок.

Во Брајковци, се слуша гласот на граѓаните и се работи по приоритет. Заедно, создаваме успешна заедница подготвена да се справи со секој предизвик.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР