РЕДОВНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА


🛣 Во тек е обележување на хоризонталната сигнализација на улиците и паркинг просторите во Валандово.

Се работи за редовна активност која го подобрува сообраќајниот ред, ја зголемува прегледноста и ја зајакнува безбедноста на сообраќајните учесници.

Да се придржуваме до сообраќајните правила, да бидеме одговорни и да се чуваме, едни со други.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР