НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО


Општина Валандово во соработка со ЈП "Национални шуми" - подружница Саланџак - Валандово, ЈП "Комунален сервис" и општествено одговорни компании од општината и регионот започнува активности за формирање на нови зелени и урбани површини низ општината.

🌳 Предвидени се акции за засадување на нови садници во градот и останатите урбани делови од општината и создавање нови зелени зони за граѓаните. Планирано е посадување на различни видови зимзелени и декоративни дрвја како и целосно хортикултурно уредување на неколку локации.

Целта на активностите е заеднички да допринесеме кон поздрава и почиста животна средина и да бидеме пример за идните генерации.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР