Во тек се активности од практичната настава во СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово


Во СОУ "Гоце Делчев" - Валандово активно се одвива реализирањето на практичната настава и започнува пролетната сеидба како дел од училишната економија.

Во моментов учениците и нивните професори вршат:
🔹️ садење на цвеќиња во училишните пластеници;
🔹️ расадување на раноградинарски култури;
🔹️ садење на калинки во училиштниот двор

Развивањето на училишната економија, како и проширувањето на практичната настава се процеси кои постојано се развиваат во ова училиште. Преку истите се врши дополнителна квалификација на учениците и се зголемува нивната конкурентност на пазарот на труд.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР