СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ВАЛАНДОВО СО ДВЕ НОВИ СТРУКИ ВО НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 


📖 СОУ "Гоце Делчев" - Валандово, новата учебна година ќе ја започне со две нови паралелки по стручно образование.

Стручните паралелки се израз на потребите на пазарот на труд евидентирани по сеопфатна анализа од страна на Министерството за образование и наука, како и недостатокот на образовни профили во регионот.

Паралелките кое се воведуваат како нови во нашето средно општинско училиште се:

💠 Дентален асистент 🦷
💠 Техничар за компјутерско управување 💻

Со воведувањето на новите два профила се отвара можност на учениците за вработување како дентални асистенти во сите стоматолошки ординации од регионот, како и компјутерски техничари кои моментално се најбарани во компаниите.

За реализација на практичната настава, СОУ "Гоце Делчев" - Валандово има склучено меморандуми за соработка со компаниите:

🔸️ "Дојран стил"
🔹️ "Фанси корнер Цопанелис"
🔸️ "Дим комерц"
🔹️ "Оранжерии Валандово",
🔸️ "Визба Валандово",
🔹️ "Пего агрофруит",
🔸️ "МД Страиште",
🔹 ️"Дена продукт",
🔸️ "Денмарк трејд".

Како и стоматолошките ординации:

🔹️ ПЗУ "Константин Гетов",
🔹️ ПЗУ "Д-р Филип Тошев"
🔹️ ЈЗУ "Здравствен дом Здравје"
🔹️ "Дентал Центар Поп Ристови" - Гевгелија.

Во наредниот период се очекува соработката со реалниот сектор да се прошири уште со неколку компании и стоматолошки ординации од регионот.

Во моментов СОУ "Гоце Делчев" - Валандово наставата ќе ја одвива во две гимназиски паралелки, една земјоделска комбинирана паралелка и двете новововедени струки.

Промените се предуслов за нов развој. Храброста за промени не движи напред. Адаптацијата на новото време е неопходна.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР