Известување за организирање на јавна презентација за реализирање на проектот "Набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги во општина Валандово"


Во организација на Општина Валандово на ден 22.01.2020 година (петок) ќе се одржи презентација и јавна расправа за реализација на проектот "Набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги во општина Валандово".

Презентацијата ќе се одржи во просториите на Дом на култура "25 Мај" - Валандово со почеток во 11:00 часот.

Проектот предвидува набавка на трактор, тракторска приколка, даска за чистење на снег, цистерна за чистење на септички јами и метларка. Вкупната вредност на овој проект изнесува 3.400.000 денари, кој е заем од MSIP2. Со набавката на оваа механизација ќе се подобри значително комуналната хигиена во општината, а исто така ќе се остварат големи заштеди поради тоа што истата механизација секоја година се обезбедува преку процес на јавни набавки од приватни компании.

Општина Валандово ги повикува сите заинтересирани институции, невладини организации и поединци да присуствуваат на јавната расправа.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР