На 23.06.2019 година, во општина Валандово, се одржа свечен настан со кој официјално се означи почетокот на градежните работи на проектот "Јужновардарска долина". На настанот присуствуваа Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, како и претставници од изведувачот на градежните работи, Штрабаг.

Според договорот за реализација на проектот, предвидено е изведбата на градежните работи да трае 21 месец, во кој период би се изградил главен гравитационен цевковод со 4 препумпни станици и целосно модернизирање на мрежата за наводнување. Бенефит од овој проект ќе имаат 1300 домаќинства или 4500 граѓани кои живеат во атарот на селата Удово, Јосифово и Пирава. Изградбата на новиот систем за наводнување ќе обезбеди континуирано снабдување со вода за наводнување 24 часа, 365 дена во годината, со што ќе се создадат услови за обработување на сите расположиви земјоделски површини во ова подрачје.

Проектот "Јужновардарска долина", се финансира со средствата на Владата на Сојузна Република Германија, преку развојната германска банка "KFW" и со средства од Владата на Република Северна Македонија.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР