Уредувањето, во себе вклучува: изградба на жардинерии, поставување на нови клупи, изградба на конструкција од метални рамки, ново осветлување, како и хортикултурно уредување на просторот.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР