Во градот Валандово, променето е постоечкото застарено неонско осветлување на ул. Моша Пијаде, со ново енергетско ефикасно ЛЕД осветлување. Истовремено, ЈП "Комунален сервис" - Валандово, работи на хортикултурното уредување на бул. Првомајска, каде се засадуваат дрвца, се создаваат нови зелени површини и се инсталира нов систем за наводнување на истите.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР