Во тек е поставување на нов систем за осветлување на градскиот булевар "Првомајска".

Новиот систем за осветлување на градскиот булевар во себе ќе опфаќа, поставување на 14 нови челични столбови, нова кабелска инсталација, како и целосно заменување на старите натриумови со 42 нови штедливи ЛЕД сијалици, со што значително ќе се допринесе во подобрувањето на прегледноста на возачите во најфрекфрентниот дел од градот и зголемувањето на безбедноста на сообраќајните учесници.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР