Градоначалникот на Општина Валандово, Перо Костадинов и Претседателот на Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи од Скопје, Бојан Кордалов потпишаа Меморандум за соработка кој има за цел да ја зајакне компонентата за добро управување и транспарентно работење на Општина Валандово.

Согласно Меморандумот за соработка, Општина Валандово се обврзува континуирано да вложува во јакнењето на капацитетите за унапредување на јавните услуги, транспарентноста и отчетноста во односите со јавноста, како и да воспостави правила на двонасочна комуникација со медиумите и граѓаните со цел промовирање на заложбите за доброто управување и евтоатланските перспективи на земјата.

Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи, со овој Меморандум за соработка се обврзува да и помага и да и пружи советодавни услуги на Општина Валандово за стекнување соодветни вештини за подобрување на општинската транспарентност, отчетност, дигитализација и двонасочна комуникација со медиумите и граѓаните, како и да и помогне на општината да изгради функционален систем на вклучување на граѓаните во процесите на одлучување. Активностите кои произлегуваат од Меморандумот не предизвикуваат финансиски импликации за Општина Валандово.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР