Деновиве, на индустриската зона во Јосифово, завршува изградбата на новата фекална и атмосферска канализациона мрежа, додека наредните денови ќе се изведува тампонирањето на индустриските улици.

По завршувањето на оваа фаза од уредувањето на индустриската зона, Општина Валандово ќе работи на изградба на водоводна мрежа, систем за осветлување и целосно асфалтирање на индустриските улици, со што целосно ќе се заврши урбанистичкото уредување на зоната чие финкционирање е од круцијално значење за општината

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР