Општина Валандово започна со поставување на вертикална сообраќајна сигнализација во градот Валандово.

Се поставуваат 100 нови сообраќајни знаци и се заменуваат старите кои се уништени или оштетени. Целта е да се создаде сообраќаен ред и да се зголеми сообраќајната безбедност за учесниците во градскиот сообраќај.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР