Забрзано се работи на изградбата на новото училиште во с. Казандол и обезбедување на современи и безбедни услови за изведување на образовната настава на учениците од оваа населено место во општина Валандово.

Изградбата на новата училишна зграда се реализира во соработка меѓу Општина Валандово и турската владина Агенција за соработка и координација "ТИКА", кои претходно претставувани од програмскиот координатор на "ТИКА" во Р. Македонија, Ајтекин Ајден и градоначалникот на Општина Валандово, Перо Костадинов потпишаа договор за соработка, со кој од двете договорни страни беа превземени обврски, со цел изградба на нова училишна зграда на подрачното основно училиште "Цветан Димов" во с. Казандол.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР