Објава за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово


Општина Валандово објавува продажба на движна ствар - автобуси.

Во прилог документ ОБЈАВА (pdf)

ПРИЈАВА (pdf)

ИЗЈАВА (pdf)

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР