Потпишан меморандум за соработка помеѓу ЈОУДГ „Калинка“  и Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики "Европа за тебе"

Општина Валандово и ЈОУДГ "Калинка" Валандово склучија меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики "Европа за тебе".

Целта на склучениот меморандум за соработка е градење партнерство за спроведување на конкретни проектни активности и реализирање на взаемни проекти во сферата на образовниот, економскиот, социо-културниот и општествен живот, за остварување на заеднички цели во интерес на децата, младите и граѓаните од општина Валандово.

News_3_Image_1

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР