Парк и нов урбан простор ќе се градат во Пирава (центарот и во Бутел маало).

Општина Валандово започна со постапка за изградба на два нови урбани простори во Пирава.

Изработени се нацрт проекти за партерно уредување, на двата простори, а од вчера, 20.02.2020, општината објави оглас за јавна набавка за прибирање понуди на ЕСЈН.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР