Денес во Владата, со Министерството за транспорт и врски, градоначалникот Перо Костадинов потпиша Меморандум за разбирање во процесот на имплементација на проектот “Изградба и рехабилитација на локални патишта”.

Проектот се финансира со средства од Меѓународната Банка за обнова и развој, во висина од 70 милиони евра.

Наредниот период ќе бидат изградени нови локални улици и патишта во Валандово.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР