ПОВИК ЗА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА НА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕКСПРЕСЕН ПАТ


Почитувани,

Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) планира да реализира Проект за изградба на експреен пат Струмица – Валандово - спој со А1 во должина од 25 км.

Согласно законската регулатива во Република Северна Македонија, планерот на Проектот изготви Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за проект за инфраструктура за “Изградба на експресен пат Струмица – Валандово – спој со А1”.

Поради тоа, Ве информираме дека ќе се одржи јавна консултација на Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за проект за инфраструктура за “Изградба на експресен пат Струмица – Валандово – спој со А1”, на засегнатата општина долж делницата на ден 25.09.2020 (петок) со почеток во 14.00 часот во просториите на Дом на култура “25 Мај” општина Валандово.

Во прилог на овој повик ви приложуваме:


ЈАВЕН ПОВИК - Презентација на Нацрт Извештај (PDF)

Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животна средина за проект за инфраструктура за “Изградба на експресен пат Струмица – Валандово – спој со А1” (PDF)

Со почит,

Јавно претпријатие за државни патишта

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР