КОМУНАЛЕН СЕРВИС

Јавното претпријатие „Комунален сервис“ - Валандово е основано заради вршење на сите дејности од јавен интерес на општина Валандово утврдени во Закон за комуналните дејности и Закон за јавните претпријатија. Основач на јавното претпријатие е Општина Валандово која ги има сите права и обврски кои произлегуваат од Законот и другите прописи.

Претпријатието е основано со Решение бр. 2639 од 28.07.1958 година, а како јавно претпријатие за комунални работи „Комунален сервис" Валандово е основано со Решение Срег.бр. 2213/89 од 29.12.1989 година во Окружниот Стопански Суд – Скопје. Исто така извршено е и усогласување на претпријатието со нормите од Законот за јавните претпријатија со решение број 3012014003743 од Централен регистар на Република Македонија. Седиштето на претпријатието е на ул.„Ленинова"-број 1- Валандово.


ДОКУМЕНТИ


ЛИНК до официјалната веб страна на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово.
?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches