КОМУНАЛЕН СЕРВИС

Јавното претпријатие „Комунален сервис“ - Валандово е основано заради вршење на сите дејности од јавен интерес на општина Валандово утврдени во Закон за комуналните дејности и Закон за јавните претпријатија. Основач на јавното претпријатие е Општина Валандово која ги има сите права и обврски кои произлегуваат од Законот и другите прописи.

Претпријатието е основано со Решение бр. 2639 од 28.07.1958 година, а како јавно претпријатие за комунални работи „Комунален сервис" Валандово е основано со Решение Срег.бр. 2213/89 од 29.12.1989 година во Окружниот Стопански Суд – Скопје. Исто така извршено е и усогласување на претпријатието со нормите од Законот за јавните претпријатија со решение број 3012014003743 од Централен регистар на Република Македонија. Седиштето на претпријатието е на ул.„Ленинова"-број 1- Валандово.


ДОКУМЕНТИ


ЛИНК до официјалната веб страна на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово.
?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com