Градоначалникот на општина Валандово како предлагач на Буџетот на општина Валандово, ги повикува здруженијата на граѓаните и невладините организации од општина Валандово да ги достават своите програми на активности за 2020 година.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР