СОВЕТНИЦИ

         Владимир Марков-Претседател на Совет од редовите нс СДСМ

       -Роден на 11.09.1986 година

       -Дипломиран економист (Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје – Економски факултет)

       -Вработен во ДПТУ Дим-Комерц  ДООЕЛ Валандово

       -Прв мандат советник


Советничка група на СДСМ

   Верица Динова 

-Невработен

-Прв мандат советник

   Мирјана Пеева

        -Родена на 17.01.1969

-Дипломиран психолог ( Филозофски факултет – Институт за психологија – Скопје)

-Вработена во ООУ Страшо Пинџур Јосифово

-Прв мандат советник


   Тодор Узунов

-Роден на 01.12.1979

-Дипломиран инженер технолог (Технолошко Металуршки факултет)

-Невработен                                                                             

-Прв мандат советник

  Ивана Готиќ

-Родена на 16.08.1990

-Средно образование – туристички техничар (СОУ Гоце Делчев- Валандово)

-Управител во Сибо Текстил – Марвинци

-Прв мандат советник

            Трајче Андонов-Координатор на Советничка група на СДСМ

       -Роден на 30.09.1973

       -Средно образование  (СОУ Јосиф Јосифовски – Гевгелија)

       -Вработен во Еко Оранжерии Анска Река Валандово

       -Прв мандат советник                                                                                                                                             

          Ерсан Фетиков          

         -Роден 06.06.1994

       -Дипломирал на Педагошки факултет - Св. Климент Охридски - Скопје

       -Вработен како асистент на управител во НАЗАДА Дооел - Гевгелија

       -Прв мандат советник

         Миле Петров

     

      -Прв мандат советник

         Елизабета Чилевска Пандева

     -Родена на 22.08.1982

     -Дипломиран професор по македонски јазик (Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје)

     -Професор по македонски јазик при СОУ Гоце Делчев – Валандово

     -Прв мандат советник


Советничка група на ВМРО-ДПМНЕ

          Митко Занов - Координатор на Советничка група на ВМРО-ДПМНЕ

      -Роден 04.08.1975

      -Дипломиран шумарски инжинер (Универзитет Св. Кирил и Методиј- Шумарски факултет)

      -ЈП „Македонски Шуми“ подружница „Саланџак“ Валандово

      -Прв мандат советник

        Македонка Стојанова

     -Родена 09.06.1976

     -Дипломиран шумарски инжинер (Универзитет Св. Кирил и Методиј- Шумарски факултет)

     -ЈП „Македонски шуми“  подружница „Саланџак“ Валандово- Шумарски инжинер

      -Прв мандат советник          

         Љупчо Мишков

     -Роден 11.03.1971

     -Средно образование

     -Управител во приватна фирма

     -Втор мандат советник      

        Силвана Зафирова

     -Родена 11.02.1964

     -Средно економско училиште

     -Вработена во приватна фирма

     -Прв мандат советник    

       Тони Пандев

     -Роден 17.09.1965

     -Средно економско училиште

     -Управител на приватна фирма

     -Четврти мандат советник

       Шабан Мустафов

     -Роден 28.07.1976

     -Средно образование

     -Невработен

     -Втор мандат советник

                                

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР