ГРАДОНАЧАЛНИК

Person

Перо Костадинов

Г-дин Перо Костадинов е роден 1987 година во Валандово. Основно обрзование завршил во ООУ„Страшо Пинџур“ во Јосифово, средно образование во СОУ „Гоце Делчев“ во Валандово, а завршил економски факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. По дипломирањето, работи во АД ИГМ Еленица Струмица и Еко оранжерии Валандово како менаџер за продажба. Во период од 2015 до 2017 е советник во Советот на Општина Валандово. На последните локални избори во 2017 година е избран за градоначалник на Општина Валандово.


Податоци за контакт:

Градоначалник на општина Валандово
ул. Иво Лола Рибар бр.3
2460 Валандово

e-mail: gradonacalnik@valandovo.gov.mk
тел: 034/382-044
факс: 034/382-044

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР